רישום מבוגרים

מלא את הפרטים להרשמה:

הצהרת בריאות

הריני מאשר בזאת, כי אין לי מניעה רפואית להשתתף בפעילות אליה נרשמתי.
הריני מאשר כי קראתי את כללי הרשמה המצורפים והסכמתי להם