fbpx

שיעור ניסיון

נפתחה ההרשמה לשנת 2021-22!

אנו שמחים לאפשר לכם להירשם לשיעור ניסיון באמצעות ממשק הרישום החכם של אולה לחיפוש החוג\להקה אליה תרצו להירשם.

בחרו בגיל המשתתפ/ת ולאחר מכן בחוג/להקה הרצויה מתוך הרשימה ואנו נחזור אליכם לאחר מילוי הפרטים להשלמת תהליך הרישום.

  • לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לשיקולים מקצועיים.
גיל

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים

גילאי גן 3-5

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה
ג'
16:00-16:45
טל שחר
מחול יצירתי 3-4
ג'
17:00-17:45
טל שחר
מחול יצרתי 4-5
ג'
16:15-17:0
טל שחר
מחול יצירתי גנים
ב'
17:15-18:00
משמר דוד
מחול יצרתי
ג'
16:15-17:00
אביגדור
אקרוג'ים
ה'
16:15-17:00
טל שחר

כיתות א'-ב'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
טכניקה קלאסית +ג'אז
ג' + ה'
ג' 17:45-18:30 ה' 17:15-18:00
טל שחר
ג'אז א-ב
ב'
15:15-16:15
משמר דוד
קלאסי + מודרני א-ג
ג'
16:30-17:30
משמר דוד
טכניקה + ג'אז א-ב
ג'
17:00-17:45
אביגדור
אקרוג'ים א-ב
ד'
16:15-17:15
משמר דוד
אקרוג'ים א-ב
ב' + ה'
17:00-17:45
טל שחר
קפוארה א-ב
ג'
18:00-18:45
טל שחר

כתות ג'-ד'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה ג' ומעלה
ג'
18:45-20:00
טל שחר
טכניקה + ג'אז היפ-הופ
א' +ה'
א' 16:00-17:00 ה' 16:15-17:15
טל שחר
ג'אז היפ-הופ ג-ומעלה
א'
18:15-19:15
חולדה
ג'אז היפ-הופ
ב'
18:00-19:00
משמר דוד
קלאסי + מודרני כיתות ד-ו
ג'
15:15-16:30
משמר דוד
ג'אז היפ-הופ
ג'
17:45-18:45
אביגדור
אקרוג'ים ג ומעלה
ב' + ה'
17:45-18:45
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו'
ו'
11:30-12:30
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג-ו (מתקדמים)
ו'
12:30-13:30
טל שחר

כתות ה'-ו'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה ג' ומעלה
ג'
18:45-20:00
טל שחר
ג'אז היפ-הופ מכינת להקה
א'
17:00-18:00
טל שחר
טכניקה קלאסית ומודרני
ה'
18:00-19:15
טל שחר
מסלול מקצועי
א' + ה'
א' 17:00-19:30 ה' 18:00-19:15
טל שחר
ג'אז היפ-הופ ג' ומעלה
א'
18:15-19:15
חולדה
ג'אז היפ-הופ
ג'
18:45-20:00
אביגדור
ג'אז היפ-הופ
ב'
19:00-20:00
משמר דוד
טכניקה קלאסית ומודרני
ג'
15:15-16:30
משמר דוד
אקרוג'ים
ג' + ה'
17:45-18:45
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו' (מתחילים)
ו'
11:30-12:30
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו'(מתקדמים)
ו'
12:30-13:30
טל שחר

כתות ז'-ט'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
מחול מודרני
א'
17:00-18:30
משמר דוד
בלט קלאסי
א'
18:30-19:45
משמר דוד
מודרני וטכניקה
ד'
17:30-18:45
טל שחר
ג'אז
ד'
19:00-20:15
טל שחר
אקרובטיקה אווירית
ו'
13:30-15:00
טל שחר

כיתות י'-יב'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
בלט קלאסי ומחול מודרני
ב'
17:30-20:30
טל שחר
ג'אז
ד'
17:00-18:45
חולדה
טכניקה ומחול מודרני
ד'
19:00-20:30
חולדה

להקה בוגרת

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קלאסי
ב'
17:30-20:30
טל שחר
ג'אז
ד'
17:30-18:45
חולדה
טכניקה ומחול מודרני
ד'
19:00-20:30
משמר דוד

להקה צעירה

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קלאסי
ד'
17:30-18:45
טל שחר
ג'אז
ד'
19:00-20:15
טל שחר
מודרני
א'
17:00-18:30
משמר דוד
קלאסי
א'
18:30-19:45
משמר דוד

ברצוני להירשם ל :

    הצהרת בריאות

    הריני מאשר בזאת, כי לבני/בתי אין כל מניעה רפואית להשתתפות בפעילות אליה נרשם.
    הריני מאשר כי קראתי את כללי הרשמה המצורפים והסכמתי להם