fbpx

הרשמה

נפתחה ההרשמה לשנת 2021-22

אנו שמחים לאפשר לכם להירשם באמצעות ממשק הרישום החכם של אולה לחיפוש החוג\להקה אליה תרצו להירשם.

בחרו בגיל המשתתפ\ת ולאחר מכן בחוג\להקה הרצויה מתוך הרשימה ואנו נחזור אליכם לאחר מילוי הפרטים להשלמת תהליך הרישום.

*לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לשיקולים מקצועיים.

גיל

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים

גילאי גן 3-5

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה
ג'
16:00-16:45
טל שחר
מחול יצירתי 3-4
ג'
17:00-17:45
טל שחר
מחול יצרתי 4-5
ג'
16:15-17:0
טל שחר
מחול יצירתי גנים
ב'
17:15-18:00
משמר דוד
מחול יצרתי
ג'
16:15-17:00
אביגדור
אקרוג'ים
ה'
16:15-17:00
טל שחר

כיתות א'-ב'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
טכניקה קלאסית +ג'אז
ג' + ה'
ג' 17:45-18:30 ה' 17:15-18:00
טל שחר
ג'אז א-ב
ב'
15:15-16:15
משמר דוד
קלאסי + מודרני א-ג
ג'
16:30-17:30
משמר דוד
טכניקה + ג'אז א-ב
ג'
17:00-17:45
אביגדור
אקרוג'ים א-ב
ד'
16:15-17:15
משמר דוד
אקרוג'ים א-ב
ב' + ה'
17:00-17:45
טל שחר
קפוארה א-ב
ג'
18:00-18:45
טל שחר

כתות ג'-ד'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה ג' ומעלה
ג'
18:45-20:00
טל שחר
טכניקה + ג'אז היפ-הופ
א' +ה'
א' 16:00-17:00 ה' 16:15-17:15
טל שחר
ג'אז היפ-הופ ג-ומעלה
א'
18:15-19:15
חולדה
ג'אז היפ-הופ
ב'
18:00-19:00
משמר דוד
קלאסי + מודרני כיתות ד-ו
ג'
15:15-16:30
משמר דוד
ג'אז היפ-הופ
ג'
17:45-18:45
אביגדור
אקרוג'ים ג ומעלה
ב' + ה'
17:45-18:45
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו'
ו'
11:30-12:30
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג-ו (מתקדמים)
ו'
12:30-13:30
טל שחר

כתות ה'-ו'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קפוארה ג' ומעלה
ג'
18:45-20:00
טל שחר
ג'אז היפ-הופ מכינת להקה
א'
17:00-18:00
טל שחר
טכניקה קלאסית ומודרני
ה'
18:00-19:15
טל שחר
מסלול מקצועי
א' + ה'
א' 17:00-19:30 ה' 18:00-19:15
טל שחר
ג'אז היפ-הופ ג' ומעלה
א'
18:15-19:15
חולדה
ג'אז היפ-הופ
ג'
18:45-20:00
אביגדור
ג'אז היפ-הופ
ב'
19:00-20:00
משמר דוד
טכניקה קלאסית ומודרני
ג'
15:15-16:30
משמר דוד
אקרוג'ים
ג' + ה'
17:45-18:45
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו' (מתחילים)
ו'
11:30-12:30
טל שחר
אקרובטיקה אווירית ג'-ו'(מתקדמים)
ו'
12:30-13:30
טל שחר

כתות ז'-ט'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
מחול מודרני
א'
17:00-18:30
משמר דוד
בלט קלאסי
א'
18:30-19:45
משמר דוד
מודרני וטכניקה
ד'
17:30-18:45
טל שחר
ג'אז
ד'
19:00-20:15
טל שחר
אקרובטיקה אווירית
ו'
13:30-15:00
טל שחר

כיתות י'-יב'

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
בלט קלאסי ומחול מודרני
ב'
17:30-20:30
טל שחר
ג'אז
ד'
17:00-18:45
חולדה
טכניקה ומחול מודרני
ד'
19:00-20:30
חולדה

להקה בוגרת

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קלאסי
ב'
17:30-20:30
טל שחר
ג'אז
ד'
17:30-18:45
חולדה
טכניקה ומחול מודרני
ד'
19:00-20:30
משמר דוד

להקה צעירה

חוג
יום
שעה
מיקום
פרטים נוספים
קלאסי
ד'
17:30-18:45
טל שחר
ג'אז
ד'
19:00-20:15
טל שחר
מודרני
א'
17:00-18:30
משמר דוד
קלאסי
א'
18:30-19:45
משמר דוד

ברצוני להירשם ל :

  הצהרת בריאות

  הריני מאשר בזאת, כי לבני/בתי אין כל מניעה רפואית להשתתפות בפעילות אליה נרשם.
  הריני מאשר כי קראתי את כללי הרשמה המצורפים והסכמתי להם

  דמי רישום *

  הננו מאשרים להשתמש בפרטי האשראי של העונה הקודמת ולחייב את דמי הרישום בסך 150 ש"ח

  הנני מאשר/ת

  אמצעי תשלום *

  הריני מאשר לגבות את התשלום עבור החוג מכרטיס האשראי של העונה הקודמת


  הריני מעוניין להחליף אמצעי תשלום - אנא צרו איתי קשר